Den regionale innkjøpskonferansen 2015

Jo RøislienFor femte gang arrangerte Helse Sør-Øst RHF en regional innkjøpskonferanse for helsepersonell, leverandører og innkjøpere. I år var det 177 påmeldte deltakere. Temaet for årets konferanse var fra innovasjon til beste praksis – hvordan tilrettelegge for endringer til pasientenes beste.

 

 

Det var Ole Tjomsland,  direktør kvalitet og fagområder i Helse Sør-Øst RHF, som åpnet konferansen.
– For en bransje vi jobber i, var åpningsreplikken til  Tjomsland.  Han viste deretter til en rekke spennende utfordringer helsevesenet står ovenfor og påpekte hvor viktig arbeidet med standardisering er for sikkerhet og kvalitet.

 Direktør for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF Kjetil Istad fulgte i sitt innlegg opp med hvordan innkjøpsmiljøet jobber for standardisering gjennom kategoristyring. – Kategoristyring skal være en brobygger mellom interne brukere og et profesjonelt marked, påpekte Istad.  – Strategi, planverk og spisskompetanse innen definerte områder skal bidra til god pasientbehandling gjennom økt kvalitet og redusert totalkostnad.

Etter lunsj entret Jo Røislien scenen under overskriften; ”Kunsten å kommunisere det kompliserte”. Røislien holdt et gnistrende innlegg om kommunikasjon generelt og kunnskapsformidling spesielt. – Du har 60 sekunder på å fange folks oppmerksomhet, sa Røislien. -Når du først har fått oppmerksomhet må du både ha kunnskap om det du skal si og ikke minst kunnskap om å kommunisere.

Professor og avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret, Erik Fosse er en mann med kunnskap om det han snakker om,  og kunnskap om å kommunisere. I sitt innlegg om ny teknologi og nye behandlingsmetoder fikk konferansedeltagerne innblikk i de enorme endringene de siste førti års teknologiske utvikling har medført for både leger og pasienter. Han avrundet konferansen med samme budskap som Ole Tjomsland åpnet den med, ved å understreke hvor enormt spennende område vi jobber i, og hvor viktig  den teknologiske utviklingen er. (Hans presentasjon vil bli lagt ut senere).

Øvrige bidragsytere under årets arrangement var:

– Erik Borge, kategorisjef, Sykehuspartner som snakket om kategoristyring av innkjøpsarbeide
– Geir Halfdansen, styreleder LFH som snakket om innspill fra leverandørindustrien
– Kjell Bergestuen, innkjøpssjef ved Sykehuset Innlandet HF Hamar  som snakket om prosedyrepakker i Helse Sør-Øst – standardisering vs. differensiering.
– Egil Lingaas, avdelingsleder ved avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus som snakket om introduksjon av nye produkter – hva er det viktig å være oppmerksom på?
– Grete Solli, spesialrådgiver samfunnsansvar, Helse Sør-Øst RHF som snakket om å samarbeide for pasientens beste – nyttige råd med utgangspunkt i Helse Sør-Østs antikorrupsjonsprogram.
– Vidar Halsteinli, Helseøkonom, Senter for helsetjenesteutvikling, St Olav HF som snakket om system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Program for dagen

Presentasjoner:
1. Åpning ved Ole Tjomsland
2. Kjetil Istad – Kategoristyring
2. Erik Borge – Kategoristyring
2. Geir Halfdansen – Innspill fra LFH
3. Kjell Bergestuen – Prosedyrepakker
4. Egil Lingaas – Introduksjon av nye produkter
5. Jo Røisliens presentasjon legges ikke ut
6. Grete Solli – Om å samarbeide for pasientens beste
7. Vidar Halsteinli