Regional innkjøpskonferanse, Oslo

«Fra innovasjon til beste praksis – hvordan tilrettelegge for endringer til pasientenes beste».
For femte år på rad vil avdeling for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF arrangere en felles konferanse for helsepersonell, innkjøpere og leverandører.

Den regionale innkjøpskonferansen gjennomføres onsdag 28. januar 2015 fra 09.30 til 15.30 i store auditorium på Rikshospitalet.

Påmelding til innkjop@helse-sorost.no innen 22. januar 2015