Helse Sør-Øst deltok på ”The European MedTech Forum” i Brussel.

home-themeMed 500 deltagere er ”The European MedTech Forum”  den største medisinteknologiske konferansen i Europa. MedTech Europe arrangerte I oktober den årlige konferansen.

 

MedTech Europe er en paraplyorganisasjon for europeiske leverandørorganisasjoner innen helse- og velferdsteknologi. Temaet for konferansen var “Flere behov. Høyere forventinger. Mindre budsjetter. Kan den Europeiske MedTech industrien levere?” På konferansen deltok blant annet politikere, ansatte i helsevesenet, forskere, representanter for pasientorganisasjoner og ansatte i medisinteknologisk industri. Det ble særlig pekt på at nøysomhet preger helsevesenet i Europa og at det ikke lenger er tilstrekkelig å produsere ny teknologi.  Teknologi og systemer må også bidra til økt effektivitet og bedre lønnsomhet.

For å møte fremtidens utfordringer,  oppfordret Andrew Schorr fra organisasjonen Patient Power industrien til utvikling av teknologi som muliggjør oppfølging og behandling. Da kan kroniske syke bruke mindre tid på sykehuset og mer tid på jobb eller i hjemmet. Brian Williams, Director Global Healthcare Strategy, fra PWC  viste i sitt innlegg til hvordan store internasjonale selskaper som tradisjonelt ikke har arbeidet med helse nå også er på vei inn i dette markedet. De tilbyr nye løsninger og inngår samarbeid med etablerte aktører i helsemarkedet.

Å kunne møte endringene i markedet vil også være viktig for kjøperne. I workshopen ”The EU Procurment Directive: Procuring value for money under new rules” deltok  Kjetil Istad, direktør for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF. Han satt i panelet sammen med  Joao Costa, Legal & Compliance Counsel fra Medtronic, Alyson Brett, Chief Executive Officer fra NHS Solutions og Virginie Dor fra Public procurement Practice Group in CMS Brussels. Virginie Dor viste i sitt innlegg til at det nye EU direktivet oppfordre til utvikling av samarbeid. Samarbeidet mellom leverandører, klinikere og innkjøp var hovedtema i presentasjonen Kjetil Istad holdt. I etterkant av presentasjon fikk han meget gode tilbakemeldinger på arbeidet Helse Sør-Øst har gjort med å legge grunnlag for godt innkjøpsarbeid.

Det ble holdt mange og gode presentasjoner på konferansen. Ønsker du å se disse kan det gjøres på MedTech Europes nettsider.