Helse Sør-Øst og Difi med film om etisk handel

 

FILM DIFIDirektoratet for ikt og forvaltning (Difi) har i sitt arbeid med sosialt ansvar i offentlige anskaffelser produsert ulike filmer til hjelp i sitt informasjonsarbeid. En av filmene er laget i samarbeid med Helse Sør-Øst. Du kan se filmen her.

Filmen kan sees her og flere filmer finnes her.

Difi har gode sider som omtaler etisk handel eller det som de omtaler som sosialt ansvarlig innkjøp. De finner du på Difis sider anskaffelser.no

Etisk handel i Helse Sør-Øst
Etisk handel er å fremme forsvarlige arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder. Ekstrem overtid, helsefarlige omgivelser på arbeidsplassen og lønninger som knapt dekker bo- og matutgifter er hverdagen for millioner av arbeidere i global handel og produksjon. Grove former for barnearbeid, tvangsarbeid og grovt miljøskadelig virksomhet forekommer også. Ofte kan man også høre begrepet ”sosialt ansvarlig innkjøp” eller bare ”sosialt ansvar”. . For deg som vil vite mer om hvordan Helse Sør-Øst jobber med dette temaet, se brosjyren «Etisk handel i Helse Sør-Øst» i pdf-arkivet som du finner her.