PDF bibliotek

 

Ny etisk handelsbrosjyre_aug2013
Etisk handel
i Helse Sør-Øst
(PDF)
E-magasin
Ny etisk handelsbrosjyre_Engelsk
Etisk handel
i Helse Sør-Øst – Engelsk (PDF)
Etiske innkjopsretningsinjer
Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst (PDF)
Etiske retningslinjer rev 2012 brosjyre
Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst (PDF)
Infobrosjyre til deltagere i anskaffelsesprosjekter i HSØ
Informasjonsbrosjyre til deg som prosjektdeltager (PDF)
Regionale produktråd - håndbok
Regionale produktråd
(PDF)
E-Magasin
Veileder for førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten_versjon1 2013
Veileder for førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten (PDF)
Strategidokument innkjøp og logistikk HSØ 2013-2016
Strategidokument innkjøp og logistikk HSØ (PDF)
Samarbeidsavtale Helse Sør-Øst RHF LMI og LFH 2014
Samarbeidsavtale Helse Sør-Øst RHF LMI og LFH (PDF)
Samarbeidsavtale Helse Sør-Øst RHF LMI og LFH_engelsk/english
Samarbeidsavtale Helse Sør-Øst RHF LMI og LFH_engelsk/english (PDF)
Veileder innovasjon kortutgave
Veileder innovasjon (PDF)
Veileder miljøvennlige anskaffelser
Veileder miljøvennlige anskaffelser (PDF) 
Veileder miljøvennlige anskaffelser
Spørsmål og svar om samarbeidsavtalene
(PDF)
Veileder miljøvennlige anskaffelser
Samarbeidsavtale LMI Helse Sør-Øst RHF2014
(PDF)
Kliniske studier veileder LMI HSØ
Samarbeidsavtale mellom LFH og Helse Sør-Øst RHF2014 (PDF)
Kliniske studier veileder LMI HSØ
Kliniske studier veileder LMI HSØ (PDF)
Veileder for samarbeidsavtalens § 3-5 og 3-6Veileder for praktisering av avtalens § 3.5 og § 3.6 (PDF)
Misligheter og korrupsjon - En hånbok til bruk i spesialhelsetjenestenMisligheter og korrupsjon – En håndbok til bruk i spesialhelsetjenesten.
(PDF)
Misligheter og korrupsjon - hvordan unngå det?Misligheter og korrupsjon – hvordan unngå det?
(PDF)
Misligheter og korrupsjon – hvordan unngå det?
Misligheter og korrupsjon – hvordan unngå det? – Engelsk
(PDF)
E-magasin
Klimafotavtrykk_og_klimaansvarlig
Klimafotavtrykk og klimaansvarlig innkjøp på Sunnaas sykehus og
Helse Sør-Øst
(PDF)
E-magasin
Retningslinjer for utprøving av vareprøver
Retningslinjer for utprøving av vareprøver
(PDF)