Styret vedtok antikorrupsjonsprogrammet

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok torsdag 18.12 et antikorrupsjonsprogram som skal gjelde for alle helseforetakene i gruppen. Formålet med programmet er å forebygge at korrupsjon skjer, øke muligheten til å avdekke eventuell korrupsjon og øke beredskapen for å håndtere en eventuell korrupsjonssak.

Les mer herboka