Temadag om pasientreiser

helsebussSykehuset Innlandet HF har gleden av å invitere helseforetakene på en temadag om pasientreiser. Konferansen finner sted på Hamar den 5.3.2015 og henvender seg først og fremst til de som jobber med innkjøp og kontrakter innen pasienttransport, samt de som er ansvarlige for drift, økonomi og oppfølging av leverandører innen transporttjenesten.

Arrangementet er primært beregnet på ansatte i Helse Sør-Øst RHF og underliggende helseforetak, men SI ønsker også å invitere Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

På grunn av praktiske hensyn settes det noen begrensninger på deltagelsen:

  • Inntil seks personer fra hvert HF i Helse Sør-Øst RHF og
  • Inntil tre personer fra hvert HF i de andre helseregionene

Transport må besørges av den enkelte deltager. Det anbefales tog fra Oslo/Gardermoen til Hamar (ca. 55 min), deretter ca. 900 meter opp til hotellet.

For de som ønsker overnatting før eller etter konferansen kan dette bookes av den enkelte deltager ved å kontakte  Scandic Hamar direkte.

Pris for selve konferansen er kr 750,- (dekker dagopphold inkl. enkel frokostbuffet, lunch og kaffe).

Frist for påmelding er 22.februar.

For detaljert program og påmelding gå inn på følgende link:

http://www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/2015-fagseminar-om-pasientreiser.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For detaljert program og påmelding gå inn på følgende link:

http://www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/2015-fagseminar-om-pasientreiser.aspx

 

For detaljert program og påmelding gå inn på følgende link:

http://www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/2015-fagseminar-om-pasientreiser.aspx

For detaljert program og påmelding gå inn på følgende link:

http://www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/2015-fagseminar-om-pasientreiser.aspx